Kedves Olvasó!

Bizonyosságra törekedni és elfogadni a 
bizonytalanságot… Kemény prés ez, 
mégis szorításából született meg minden
igaz bölcsesség, ima, művészet

Pilinszky János

Szeretettel köszöntjük a Fogyatékosság és Társadalom interdiszciplináris elektronikus szakmai-tudományos periodika nyitó lapján. 
A nyomtatott formában elérhető folyóirat csaknem tíz éve (2009 óta) van jelen a hazai tudományos életben: létrehozásának ötlete 2007-ben Könczei György, a folyóirat alapító főszerkesztője fejében született meg. 
Az e-folyóirat elindításával a régi-új szerkesztőség célja, hogy a tízéves múlttal rendelkező kiadvány értékeit, hagyományait megőrizve, annak tartalmát a lehető legszélesebb olvasóközönséghez jutassa el. 
Ma is érvényesek az első szám olvasói köszöntőjében Mesterházi Zsuzsa és Könczei György által megfogalmazott mondatok: „…a fogyatékosság jelensége és a fogyatékossággal élő ember együttesen kerül a szemlélődés, a kutatás, a kapcsolatkereső diskurzus középpontjába. A távolítás és a közelítés gesztusait, technikáit egyaránt fogjuk alkalmazni. Az elvonatkoztató tudományos kutatások feltáró munkáiban biográfiák sokaságának tapasztalatait, kapcsolati hálóit, történeti és társadalmi összefüggéseit gyűjtjük össze, ugyanakkor megmutatunk élő arcokat, egyéni életutakat is a személyes sorsok szövedékének lenyűgöző bonyolultságaiban.” 
Tanulmányok rovatban kizárólag anonim módon lektorált tudományos írásokat közlünk. Kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy publikációs lehetőséget teremtsünk PhD hallgatóknak is. 
Fórum rovat egyrészt fogyatékosságügyi témák megvitatására kínál szakmai fórumot, másrészt hiánypótló kezdeményezésként olyan munkákat is várunk, amelyek nem kifejezetten fogyatékosság-témában íródtak, azonban az inspiráló gondolatcsere folytán hozzájárulhatnak a fogyatékossággal élő emberek társadalmi helyzetének, a fogyatékosság jelenségének kiterjedt vizsgálatához, értelmezéséhez. 
Tiszta forrás rovatunkban fogyatékossággal élő személyek hangjai szólalnak meg élettörténetekből, novellákból, versekből, blogokból, vagy publicisztikákból. Rendkívül fontosnak tartjuk e hangok megismerését és megismertetését. 
Szemle rovat a fogyatékosság szempontjából releváns kötetek, művészeti alkotások bemutatásának, ismertetéseinek, kritikájának ad helyet. 
A folyóirat évente kétszer jelenik meg, tavasszal és ősszel. A periodika elsődleges nyelve a magyar, de esetenként tervezzük egy-egy angol, illetve német nyelvű cikk megjelentetését is. 

Jó olvasást!

FT Szerkesztőbizottság